Over Ons

Stichting Nationale Jongerenherdenking is in 2017 ontstaan vanuit een samenwerking tussen Hofplein Rotterdam en Luxor Theater Rotterdam.

STICHTING NATIONALE JONGERENHERDENKING

Het idee voor een Rotterdamse Jongerenherdenking ontstond in september 2016 tijdens een gesprek tussen Gemeente Rotterdam, het Luxor Theater en Hofplein Rotterdam. Toen in maart 2017 een anonieme stichting een substantiële gift toezegde werd besloten om de herdenking op te schalen tot een Nationale Jongerenherdenking. Ondanks de korte voorbereidingstijd was de herdenking een groot succes. Om die reden werd op 4 mei 2018 een 2.0-versie van de Nationale Jongerenherdenking georganiseerd. Ook waren er edities in theaters in Amsterdam (Meervaart) en Roosendaal (De Kring).

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het organiseren van een eigen herdenking, om samen met jongeren nieuwe betekenis te geven aan het thema: stilstaan bij de oorlogsslachtoffers uit alle tijden, in een vorm die aansluit bij deze nieuwe generatie’. De doelstelling van de Nationale Jongerenherdenking is specifiek om jongeren stil te laten staan bij het gedachtegoed van de Tweede Wereldoorlog. Uitgangspunt is om jongeren opnieuw betekenis te geven aan het herdenken en de twee minuten stilte, door het in een voor hen aansprekende, vorm te plaatsen.

Doelstelling voor 2024
• Een bijzondere herdenking in Rotterdam die goed aansluit bij de belevingswereld van jongeren
• Een lokale en regionale campagne gericht op jongeren als inspiratie rond het thema herdenken

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Statuten van de SNJH (download)
Beleidsplan van de SNJH (download)
ANBI Formulier 2022 (download)

Bestuur

Voorzitter: Caroline Harriet Pietermaat
Secretaris en penningmeester: Ivonne Mia Antonia van Uden

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid voor medewerkers van Stichting Nationale Jongerenherdenking volgt CAO Kunst en Cultuur. Leden van het Stichtingsbestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van Stichting Nationale Jongerenherdenking.

Comité van Aanbeveling

De leden van het Comité van Aanbeveling hebben aangegeven achter de doelen van de Nationale Jongerenherdenking te staan en ondersteunen de activiteiten van de stichting.
• Bertien Minco
• Daria Bikvic
• Melanie Post van Ophem
• Willem Gerbers

ANBI-STATUS

Stichting Nationale Jongerenherdenking heeft een ANBI-status.

ANBI status Stichting Nationale Jongerenherdenking
Naam: Stichting Nationale Jongerenherdenking
Contactgegevens : Posthumalaan 1, 3072 AG, Rotterdam
Bank IBAN : NL95RABO0315266872
BIC : RABONL2U
Inschrijvingsnummer KvK : 69339325
RSIN nummer : 857837448

Stichting Nationale Jongerenherdenking is afhankelijk van donaties. U kunt de stichting financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. De ANBI-status van Stichting Nationale Jongerenherdenking houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. U heeft daardoor belastingvoordeel bij een schenking.

Lees meer over voordelig schenken op www.daargeefjeom.nl en bij de belastingdienst.